• Kontakty

      • Szkoła Podstawowa nr 1
      • (+32) 2262338
      • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
      • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
      • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Liczba wizyt

    liczba odwiedzin: 2975
  • Facebook