Pliki:

Formularz zgłoszenia dziecka z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

Formularz zgłoszenia dziecka spoza  obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej.

Harmonogram rekrutacji