Pliki:

Formularz zgłoszenia dziecka z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

Formularz zgłoszenia dziecka spoza  obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej.

Wniosek_o_przeniesienie_dziecka_do_SP nr 1.pdf

Harmonogram rekrutacji