• Koncert na schodach

  Koncert na schodach - Obrazek 1

 • Szkolne przygody Gangu Słodziaków

  Szkolne przygody Gangu Słodziaków

  W pierwszych dniach października w naszej szkole odbyło się głośne czytanie. Uczniowie klas I i II mieli niecodzienną okazję wsłuchać się w przygody bohaterów leśnej polany. W rolę Słodziaków wcieliły się wyjątkowe osoby: dyrekcja szkoły, pedagodzy, panie z sekretariatu, pielęgniarka szkolna oraz bibliotekarki.
  Wystrój biblioteki szkolnej oraz głos lektorów wprowadził dzieci w świat bohaterów leśnej polany. Miło było spojrzeć na zasłuchane twarze i radość dzieci podczas czytania. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję.

  Bibliotekarze

 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  Dzień 12 października 2018 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów SP1 (szkoły podstawowej i gimnazjum). W sytuacji braku możliwości zapewnienia dziecku opieki dyżur pełnić będzie świetlica. Rodzice wypełniają oświadczenie, na podstawie którego dziecko zostanie objęte opieką świetlicy. Oświadczenia przyjmowane są do 5 października 2018.
  Oświadczenie do pobrania na stronie szkoły w zakładce Świetlica - Do pobrania oraz w świetlicy szkolnej.

  Dyrekcja SP1
  Kierownik świetlicy

 • V miejsce w województwie!!!

  V miejsce w województwie!!!

  Miło nam poinformować, że nasza szkoła zajęła najwyższe w historii V miejsce w podsumowaniu rywalizacji sportowej na szczeblu wojewódzkim za ubiegły rok szkolny 2017/18. Warto zaznaczyć, że szkół biorących udział w zawodach międzyszkolnych w całym województwie śląskim było ponad 700!!! Wiele z tych szkół to Szkoły Mistrzostwa Sportowego z dużych ośrodków, m.in. z Dąbrowy Górniczej, Katowic, Racibórza, czy Częstochowy. Ogromne gratulacje dla naszych sportowców, obecnie w większości już naszych absolwentów z byłych klas trzecich gimnazjum oraz nauczycieli wychowania fizycznego, którzy przygotowywali ich do zawodów.     

  Grzegorz Rożkiewicz

 • ZBIÓRKA ŻOŁĘDZI dla LEŚNEGO POGOTOWIA

  ZBIÓRKA ŻOŁĘDZI dla LEŚNEGO POGOTOWIA

  5 października Pan Jacek Wąsiński (opiekun schroniska) przyjechał odebrać zebrane przysmaki dla zwierząt. Musiał przyjeżdżać dwa razy! Tyle tego było!!!

  Akcja została wcześniej zakończona z powodu bardzo dużego zaangażowania uczniów i ich rodziców. Panie z portierni zostały zasypane żołędziami!!!

  Bardzo dziękujemy dostawcom: klasie 1b, 1c, 4a, 4d,  5b, 5c, 5e, (klasy te zgromadziły po 3 - 5 pudeł!) oraz 1a, 2a, 2b, 2c, 4b, 4c, 4d, 5c, 5d, 7a, 8a.

  Dziękujemy Paniom z portierni i Panu Bolkowi, za sprawne odbieranie i gromadzenie żołędzi w szkolnej piwnicy!

  Jeżeli są uczniowie, którzy mają zebrane żołędzie, to oczywiście czekamy na nie. Zostaną również dostarczone do Leśnego Pogotowia.

  *Kalendarze Pan Jacek obiecał dostarczyć w listopadzie.

  Izabela Niczyporuk

 • Prezentacja dla rodziców


  Prezentacja dla rodziców - Obrazek 1

 • ZBIÓRKA ŻOŁĘDZI

  ZBIÓRKA ŻOŁĘDZI

  W naszej szkole trwa zbiórka żołędzi dla Leśnego Pogotowia  - schroniska dla dzikich zwierząt w Mikołowie. Jest to odpowiedź na prośbę opiekuna – pana Jacka Wąsińskiego. Żołędzie zimą będą pałaszować głodne zwierzaki. W akcję zangażowało się wielu uczniów, jak i ich rodziców! Jest to świetna okazja do spędzenia razem czasu w parku czy w lesie! Akcja potrwa do 15 października. Czekamy na kolejne dostawy!

                                                                         Izabela Niczyporuk wraz z Paniami z portierni

 • Sprzątanie świata

  Sprzątanie świata

  We wrześniu przypadła Jubileuszowa 25 Akcja Sprzątanie Świata – Polska! W tym roku pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Klasa 5a z dużym zaangażowaniem i poświęceniem reprezentowała naszą szkołę – posprzątała częściowo ulicę Konstytucji 3 Maja, Młyńską i Miarki. Oczywiście zbierane śmieci były skrupulatnie segregowane!

  Izabela Niczyporuk

 • Projekt „Szkoła otwarta na wiedzę – etap II"

  W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do  projektu „Szkoła otwarta na wiedzę – etap II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawcą projektu jest Gmina Mikołów. 

  Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych poprzez rozwijanie wśród uczniów/uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie ich zainteresowań, zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.

  1. Zajęcia będą realizowane w szkole od 1 października 2018 do 31 maja 2019r.

  2. Uczeń/ uczennica może wziąć udział w wybranych zajęciach w ramach jednej lub kilku grup.

  3. Zajęcia będą realizowane w grupach ok. 10 osobowych.

  4. Oferta edukacyjna projektu będzie obejmowała zajęcia pozalekcyjne.

  5. Rekrutacja do projektu trwa do 21 września.

  Lista_zajec_w_SP1_w_projekcie_SOWA.pdf

   

   

                                                       Szkolny koordynator projektu – Małgorzata Duda

 • Informacja dla rodziców

  Wywiadówki 13 września (czwartek) odbędą się według następującego porządku:
  – dla wszystkich klas szkoły podstawowej o 17.00 w wyznaczonych salach,
  – dla klas 3 gimnazjum rozpoczną się o 18.15 w wyznaczonych salach,
  – spotkanie Rady Rodziców o godz. 19.15 odbywać się będzie w sali konferencyjnej.

  dyr. Bożena Hain

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  03.09.2018

  3 IX odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  w naszej szkole. Pani dyrektor Bożena Hain serdecznie powitała wszystkich uczniów – w szczególności uczniów, którzy po raz pierwszy przyszli do naszej szkoły oraz rodziców i grono pedagogiczne. Po części oficjalnej, uczniowie udali się na krótkie spotkania z wychowawcami. 

  Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.

 • ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO

  PONIEDZIAŁEK    3.09.2018

  Rano:  7.20   

  od Śmiłowic, Paniów i Rusinowa

   

  Powrót: 10.00

  do Śmiłowic, Paniów i Rusinowa poniedziałek          

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Zapisy na świetlicę i obiady


  ZAPISY DO ŚWIETLICY - 3, 4 i 5 września w godz. 8.00 – 12.00

  Rodzice wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY- do pobrania w świetlicy szkolnej lub ze strony internetowej szkoły, którą w wyznaczonym wyżej terminie składają u wychowawców świetlicy.

  ZAPISY NA OBIADY - 3, 4 i 5 września w godz. 8.00 – 12.00

  Rodzice wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY- do pobrania w świetlicy szkolnej lub ze strony internetowej szkoły, którą w wyznaczonym wyżej terminie składają u wychowawców świetlicy.

  Obiady wydawane będą od  6 września.

  PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NOWYMI ZASADAMI PŁATNOŚCI ZA OBIADY! (ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY I KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY – jako osobny dokument i dołączone do KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY)!

   

  OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ – 51zł płatne do 7 września!

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019


  PONIEDZIAŁEK - 3 września 2018 r.

  8.00 – KLASY III GIMNAZJUM, VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  9.00 – KLASY II, IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  11.00 – KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Przydział dzieci do klas I

  28.08.2018 r. o godz. 12.00 zostanie wywieszony przydział dzieci do klas pierwszych oraz wykazy uczniów klas czwartych i siódmych SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

 • Egzaminy poprawkowe i konferencje dla nauczycieli

  Egzaminy poprawkowe   –  poniedziałek, 27 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00

  Konferencja klasyfikacyjna i druga część konferencji plenarnej za rok szk. 2017/18 – wtorek, 28 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00

  Konferencja inaugurująca nowy rok szkolny – piątek, 31 września 2018 r.  o godz. 9.00

 • Podręczniki r. szk. 2018/2019 - informacja dla rodziców

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, organizacją zakupu podręczników dla  uczniów SP i Gimnazjum zajmuje się szkoła.

  Wszyscy uczniowie otrzymają darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe w pierwszym tygodniu września. Zostaną one wypożyczone uczniom na cały rok szkolny.

  Rodzice zobowiązani są do zakupu:

  • podręcznika do nauki religii (jeśli uczeń będzie uczestniczył w zajęciach z religii) – autorów podręczników i wydawnictwo do religii podane zostały w poniższych zestawieniach.
  • zeszytów,
  • przyborów piśmiennych,
  • stroju gimnastycznego na WF,
  • obuwia zmiennego,
  • stroju odświętnego na uroczystości szkolne.

   

  Wykaz podręczników:

  Wykaz_podr._kl._1_SP.pdf

  Wykaz_podr._kl._2_SP.pdf

  Wykaz_podr._kl._4_SP.pdf

  Wykaz_podr._kl._5_SP.pdf

  Wykaz_podr._kl._7_SP.pdf

  Wykaz_podr._kl._8_SP.pdf

   

   

  Krzysztof Skwarczek

  wicedyrektor ds. dydaktycznych

 • Życzenia wakacyjne

  Życzenia wakacyjne - Obrazek 1

 • Informacja dla rodziców uczniów kl. 1

  Wyposażenie ucznia klasy pierwszej

  •  

  Zeszyty:

  • Jeden 16 kartkowy o wyraźnej kolorowej liniaturze (wąskie linie),
  • Dwa 16 kartkowe w kratkę (jeden to zeszyt do korespondencji)
  • Jeden 16 kartkowy puste kartki

  Artykuły plastyczne, które zostaną w szkole (po to by dziecko nie musiało ich ze sobą nosić):

  • Pastele olejne
  • Plastelina 12 kolorów
  • Farby plakatowe minimum 6 kolorów + pędzle
  • Kubeczek na wodę, podkładka
  • Blok techniczny A4  biały i kolorowy
  • Blok rysunkowy A4 biały i kolorowy
  • Bibuła marszczona
  • Teczki na gumkę format A4 - 2 sztuki

  Piórnik - wyposażenie:

  • pióro na naboje,
  • 2 ołówki,
  • gumka,
  • temperówka,
  • linijka,
  • kredki ołówkowe miękkie (polecane: Bambino  lub Astra–trójkątne)
  • klej w sztyfcie,
  • nożyczki z zabezpieczonymi, zaokrąglonymi końcami

  Strój gimnastyczny

  • biała bawełniana koszulka
  • granatowe lub czarne spodenki

  Strój odświętny szkolny (na różne uroczystości szkolne)

  • dla dziewcząt - biała bluzka, spódnica czarna lub granatowa gładka bez wzorów
  • dla chłopców - biała koszula, spodnie czarne lub granatowe gładkie bez wzorów

  Obuwie zmienne z jasną podeszwą w materiałowym woreczku.

  Wyposażenie na basen

  • Czepek
  • Ręcznik
  • Okulary do pływania (opcjonalnie)
  • Klapki
  • Strój kąpielowy  (dla dziewczynek zalecany jednoczęściowy)

  Wszystkie przybory szkolne i zeszyty powinny być podpisane imieniem                   i nazwiskiem!